CÁP LẬP TRÌNH

CÁP LẬP TRÌNH

Cáp điều khiển chống nhiễu RS485 2 đôi 4 lõi
Cáp điều khiển chống nhiễu RS485 2 đôi 4 lõi

Cáp điều khiển chống nhiễu RS485 2 đôi 4 lõi

Giá: LIÊN HỆ
Cáp kết nối HMI Winteck MT807iP với PLC S7-200
Cáp kết nối HMI Winteck MT807iP với PLC S7-200

Cáp kết nối HMI Winteck MT807iP với PLC S7-200

350,000₫ 0₫
Cáp Điều Khiển Cisco vEdge 1000
Cáp Điều Khiển Cisco vEdge 1000

Cáp Điều Khiển Cisco vEdge 1000

350,000₫ 0₫
IBM 43X0510 MINI USB TO DB9 (F) SERIAL CABLE
IBM 43X0510 MINI USB TO DB9 (F) SERIAL CABLE

IBM 43X0510 MINI USB TO DB9 (F) SERIAL CABLE

350,000₫ 450,000₫
Cáp lập trình UG00C-T Cho Màn Hình Cảm Ứng HMI Fuji Hakko UG220, UG330
Cáp lập trình UG00C-T Cho Màn Hình Cảm Ứng HMI Fuji Hakko UG220, UG330

Cáp lập trình UG00C-T Cho Màn Hình Cảm Ứng HMI Fuji Hakko UG220, UG330

350,000₫ 0₫
Cáp điều khiển vEdge 5000 Router RJ-45-to-DB-9 Serial Port Female to RJ45 Female
Cáp điều khiển vEdge 5000 Router RJ-45-to-DB-9 Serial Port Female to RJ45 Female

Cáp điều khiển vEdge 5000 Router RJ-45-to-DB-9 Serial Port Female to RJ45 Female

350,000₫ 0₫
Cáp điều khiển IBM 43X0510 RS232 DB9 Female to Mini USB cho Lenovo ThinkSystem G8264 RackSwitch
Cáp điều khiển IBM 43X0510 RS232 DB9 Female to Mini USB cho Lenovo ThinkSystem G8264 RackSwitch

Cáp điều khiển IBM 43X0510 RS232 DB9 Female to Mini USB cho Lenovo ThinkSystem G8264 RackSwitch

350,000₫ 0₫
Cáp AC-EC3 Kết Nối Phân Tích Chuẩn Đoán Lỗi for the Autoland Vedis ii, Vedis 3, iScan ii
Cáp AC-EC3 Kết Nối Phân Tích Chuẩn Đoán Lỗi for the Autoland Vedis ii, Vedis 3, iScan ii

Cáp AC-EC3 Kết Nối Phân Tích Chuẩn Đoán Lỗi for the Autoland Vedis ii, Vedis 3, iScan ii

500,000₫ 0₫
Cáp lập trình V6-CP HMI Fuji Hakko UG220, UG330, V4, V6, V7, V8 Series
Cáp lập trình V6-CP HMI Fuji Hakko UG220, UG330, V4, V6, V7, V8 Series

Cáp lập trình V6-CP HMI Fuji Hakko UG220, UG330, V4, V6, V7, V8 Series

Giá: LIÊN HỆ
Cable Siemens touch screen 6XV1 440-2KH32 6XV1440-2KH32 OP PLC, OP RS232 DB15 pin D-SUB 2 Row Male t
Cable Siemens touch screen 6XV1 440-2KH32 6XV1440-2KH32 OP PLC, OP RS232 DB15 pin D-SUB 2 Row Male t

Cable Siemens touch screen 6XV1 440-2KH32 6XV1440-2KH32 OP PLC, OP RS232 DB15 pin D-SUB 2 Row Male t

Giá: LIÊN HỆ
Cáp 6ES7 901-0BF00-0AA0 kết nối S7-200 / 300 PLC to PC-MPI and Siemens touch screen TP27 RS485 BB9 M
Cáp 6ES7 901-0BF00-0AA0 kết nối S7-200 / 300 PLC to PC-MPI and Siemens touch screen TP27 RS485 BB9 M

Cáp 6ES7 901-0BF00-0AA0 kết nối S7-200 / 300 PLC to PC-MPI and Siemens touch screen TP27 RS485 BB9 M

Giá: LIÊN HỆ
Cáp Lập Trình SL-B2053RASL1 Sử Dụng Cho PLC Emerson series PLC EC10/EC20/EC30 RS232 Serial DB9 Femal
Cáp Lập Trình SL-B2053RASL1 Sử Dụng Cho PLC Emerson series PLC EC10/EC20/EC30 RS232 Serial DB9 Femal

Cáp Lập Trình SL-B2053RASL1 Sử Dụng Cho PLC Emerson series PLC EC10/EC20/EC30 RS232 Serial DB9 Femal

Giá: LIÊN HỆ
Cáp Lập Trình AFC8503 PLC Panasonic-Nais Dòng FP0/FP2/FP-X/FP-M & HMI GT10/GT30
Cáp Lập Trình AFC8503 PLC Panasonic-Nais Dòng FP0/FP2/FP-X/FP-M & HMI GT10/GT30

Cáp Lập Trình AFC8503 PLC Panasonic-Nais Dòng FP0/FP2/FP-X/FP-M & HMI GT10/GT30

Giá: LIÊN HỆ
Cáp Kết Nối Máy Đọc Khay Vi Thể Elx 800 DB25 Fmale to RS232 DB9 Fmale
Cáp Kết Nối Máy Đọc Khay Vi Thể Elx 800 DB25 Fmale to RS232 DB9 Fmale

Cáp Kết Nối Máy Đọc Khay Vi Thể Elx 800 DB25 Fmale to RS232 DB9 Fmale

Giá: LIÊN HỆ
Cáp kết nối máy phân tích đông máu tự động hoàn toàn Coagulyzer 100 với máy in nhiệt DPU-414 Seiko
Cáp kết nối máy phân tích đông máu tự động hoàn toàn Coagulyzer 100 với máy in nhiệt DPU-414 Seiko

Cáp kết nối máy phân tích đông máu tự động hoàn toàn Coagulyzer 100 với máy in nhiệt DPU-414 Seiko

Giá: LIÊN HỆ
Cáp lập trình 1747-CP3
Cáp lập trình 1747-CP3

Cáp lập trình 1747-CP3

Giá: LIÊN HỆ